Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 23,5


Σοφ. Σειρ. 23,5

καὶ ἐπιθυμίαν ἀπόστρεψον ἀπ᾿ ἐμοῦ·

Σοφ. Σειρ. 23,5

Απομάκρυνε δε από εμέ κάθε επιθυμίαν κακήν.