Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 18,33


Σοφ. Σειρ. 18,33

μὴ γίνου πτωχὸς συμβολοκοπῶν ἐκ δανεισμοῦ, καὶ οὐδέν σοί ἐστιν ἐν μαρσιπείῳ.

Σοφ. Σειρ. 18,33

Εάν είσαι πτωχός μη οργανώνης συμπόσια με δανεικά χρήματα, καθ’ ον χρόνον τίποτε δεν έχεις μέσα στο βαλάντιόν σου.