Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 17,22


Σοφ. Σειρ. 17,22

ἐλεημοσύνη ἀνδρὸς ὡς σφραγὶς μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ χάριν ἀνθρώπου ὡς κόρην συντηρήσει.

Σοφ. Σειρ. 17,22

Καθε ελεημοσύνη ανθρώπου είναι δι’ αυτόν ως μία σφραγίς. Προσέχει δε και διαφυλάττει ελεημοσύνην ανθρώπου ως κόρην οφθαλμού.