Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 1,29


Σοφ. Σειρ. 1,29

μὴ ὑποκριθῇς ἐν στόμασιν ἀνθρώπων καὶ ἐν τοῖς χείλεσί σου πρόσεχε.

Σοφ. Σειρ. 1,29

Μη υποκρίνεσαι ενώπιον των ανθρώπων και πρόσεχε στους λόγους σου.