Χωρίς κατηγορία

Σοφ. Σειρ. 12,7


Σοφ. Σειρ. 12,7

δὸς τῷ ἀγαθῷ καὶ μὴ ἀντιλάβου τοῦ ἁμαρτωλοῦ.

Σοφ. Σειρ. 12,7

Πρόσφερε, λοιπόν, την βοήθειαν και ευεργεσίαν σου στον αγαθόν και μη έρχεσαι εις βοήθειαν του αμαρτωλού.