Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 7,50


Πραξ. 7,50

οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησε ταῦτα πάντα;

Πραξ. 7,50

Ολα αυτά, που ημπορείτε σεις οι άνθρωποι να μου τα προσφέρετε, δεν τα έχει κάμει το παντοδύναμον χέρι μου;