Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 2,35


Πραξ. 2,35

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

Πραξ. 2,35

έως ότου βάλω κάτω από τα πόδια σου νικημένους τους εχθρούς σου.