Χωρίς κατηγορία

Πραξ. 2,13


Πραξ. 2,13

ἕτεροι δὲ χλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσί.

Πραξ. 2,13

Αλλοι δε περιγελούσαν και έλεγαν· “έπιαν πολύ και δυνατό κρασί και γι’ αυτό δεν ξέρουν τι λένε”.