Χωρίς κατηγορία

Νεεμ. 7,55


Νεεμ. 7,55

υἱοὶ Βαρκουέ, υἱοὶ Σισαράθ, υἱοὶ Θημά,

Νεεμ. 7,55

οι απόγονοι του Βαρκουέ, οι απόγονοι του Σισαράθ, οι απόγονοι του Θημά,