Χωρίς κατηγορία

Νεεμ. 11,23


Νεεμ. 11,23

ὅτι ἐντολὴ τοῦ βασιλέως εἰς αὐτούς.

Νεεμ. 11,23

Δι’ αυτούς υπήρχε μάλιστα ειδική εντολή του βασιλέως.