Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 7,1


Ματθ. 7,1

Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε·

Ματθ. 7,1

Μη κατακρίνετε και μη καταδικάζετε τον πλησίον σας, δια να μη κατακριθήτε και σεις από τον Θεόν.