Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 25,17


Ματθ. 25,17

ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο.

Ματθ. 25,17

Το ίδιο και εκείνος που είχε τα δύο, εκέρδησε άλλα δύο.