Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 14,10


Ματθ. 14,10

καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.

Ματθ. 14,10

Και έστειλε δήμιον και αποκεφάλισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν.