Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 9,48


Μαρκ. 9,48

ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.

Μαρκ. 9,48

όπου το σκουλήκι δεν παίρνει τέλος και η φωτιά δεν σβήνεται.