Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 6,23


Μαρκ. 6,23

καὶ ὤμοσεν αὐτῇ ὅτι ὅ με αἰτήσῃς δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.

Μαρκ. 6,23

Και της ορκίσθη πως, “θα σου δώσω ο,τι μου ζητήσεις, μέχρι ακόμη και το μισό βασίλειόν μου”.