Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 4,23


Μαρκ. 4,23

εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.

Μαρκ. 4,23

Εάν κανείς έχη αυτιά να ακούη, ας ακούση τας διδασκαλίας αυτάς”.