Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 3,30


Μαρκ. 3,30

ὅτι ἔλεγον, πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.

Μαρκ. 3,30

Είπε δε αυτά ο Ιησούς, διότι εκείνοι τον συκοφαντούσαν ότι έχει ακάθαρτον πνεύμα.