Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 14,50


Μαρκ. 14,50

καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον πάντες.

Μαρκ. 14,50

Και οι μαθηταί τον εγκατέλειψαν και έφυγαν όλοι.