Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 13,37


Μαρκ. 13,37

ἃ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε.

Μαρκ. 13,37

Αυτά δε που λέγω εις σας, τα λέγω εις όλους. Γρηγορείτε”.