Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,8


Λουκ. 24,8

καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ,

Λουκ. 24,8

Και θυμήθηκαν τότε τα λόγια του Κυρίου.