Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,48


Λουκ. 24,48

ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων.

Λουκ. 24,48

Σεις δε είσθε οι φιλαλήθεις και αξιόπιστοι μάρτυρες, οι οποίοι θα κηρύξετε και θα βεβαιώσετε όλα όσα έχετε ακούσει και όσα έχετε ιδεί από εμέ.