Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,42


Λουκ. 24,42

οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου,

Λουκ. 24,42

Εκείνοι δε του έδωσαν ένα κομάτι ψητό ψάρι και κηρήθρα.