Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 23,45


Λουκ. 23,45

καὶ ἐσχίσθη τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον·

Λουκ. 23,45

Και εσχίσθη στο μέσον το πολύτιμον παραπέτασμα του ναού.