Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 23,21


Λουκ. 23,21

οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες· σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν.

Λουκ. 23,21

Αυτοί όμως εις απάντησιν εφώναζαν δυνατά λέγοντες· “σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν”.