Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 23,16


Λουκ. 23,16

παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.

Λουκ. 23,16

Λοιπόν, αφού τον βασανίσω και διατάξω να τον φραγγελώσουν θα τον απολύσω”.