Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 20,43


Λουκ. 20,43

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

Λουκ. 20,43

έως ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιον εις τα πόδια σου.