Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 18,37


Λουκ. 18,37

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.

Λουκ. 18,37

Τον επληροφόρησαν δε ότι περνά από εκεί ο Ιησούς ο Ναζωραίος.