Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 1,75


Λουκ. 1,75

ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Λουκ. 1,75

όλας τας ημέρας της ζωής μας με αγιότητα καρδίας και με ενάρετον βίον.