Χωρίς κατηγορία

Λευ. 1,6


Λευ. 1,6

καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη,

Λευ. 1,6

Αφού δε εκδάρουν το προς ολρκαύτωσιν ζώον, θα το τεμαχίσουν