Χωρίς κατηγορία

Λευ. 11,18


Λευ. 11,18

καὶ πορφυρίωνα καὶ πελεκᾶνα καὶ κύκνον

Λευ. 11,18

Τον πορφυρίωνα, τον πελεκάνον και τον κύκνον.