Χωρίς κατηγορία

Ιω. 6,18


Ιω. 6,18

ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διηγείρετο.

Ιω. 6,18

Επειδή δε εφυσούσε δυνατός άνεμος, η θάλασσα όλο και εσηκώνετο εις αγριώτερα κύματα.