Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 8,2


Ιωβ. 8,2

μέχρι τίνος λαλήσεις ταῦτα, πνεῦμα πολυῤῥῆμον τοῦ στόματός σου;

Ιωβ. 8,2

“έως πότε θα ομιλής κατ’ αυτόν τον τρόπον και σαν ορμητικός άνεμος θα ξεχύνωνται τα λόγιά σου από το φλύαρον στόμα σου;