Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 7,14


Ιωβ. 7,14

ἐκφοβεῖς με ἐνυπνίοις καὶ ὁράμασί με καταπλήσσεις.

Ιωβ. 7,14

Εάν όμως επ’ ολίγον κοιμηθώ, με φοβίζεις με τρομακτικά ενύπνια. Με συγκλονίζεις και με συντρίβεις με φοβερούς εφιάλτας.