Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 40,15


Ιωβ. 40,15

ἀλλὰ δὴ ἰδοὺ θηρία παρά σοι, χόρτον ἴσα βουσὶν ἐσθίουσιν.

Ιωβ. 40,15

Ιδού όμως ότι θηρία μεγάλα πλησίον σου τρώγουν τον χόρτον ωσάν βόϊδια.