Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 36,1


Ιωβ. 36,1

Προσθεὶς δὲ ἔτι Ἐλιοὺς λέγει·

Ιωβ. 36,1

Ο Ελιούς συνεχίζων τον λόγον του προσέθεσε·