Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 33,29


Ιωβ. 33,29

ἰδοὺ ταῦτα πάντα ἐργᾶται ὁ ἰσχυρὸς ὁδοὺς τρεῖς μετὰ ἀνδρός.

Ιωβ. 33,29

Ιδού, όλα αυτά εργάζεται ο παντοδύναμος Κυριος. Πολλάς μεθόδους προς σωτηρίαν χρησιμοποιεί δι’ ένα έκαστον άνθρωπον.