Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 23,8


Ιωβ. 23,8

εἰς γὰρ πρῶτα πορεύσομαι καὶ οὐκέτι εἰμί· τὰ δὲ ἐπ᾿ ἐσχάτοις τί οἶδα;

Ιωβ. 23,8

Που, λοιπόν, θα τον συναντήσω; Θα πορευθώ κατ’ ευθείαν εμπρός, αλλ’ όσον και αν προχωρήσω, δεν θα ευρεθώ πλησίον του. Εάν πάλιν βαδίσω προς τα οπίσω, τι θα γνωρίζω δι’ αυτόν;