Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 23,1


Ιωβ. 23,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἰὼβ λέγει·

Ιωβ. 23,1

Ο Ιώβ έλαβε τον λόγον και είπε·