Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 18,10


Ιωβ. 18,10

κέκρυπται ἐν τῇ γῇ σχοινίον αὐτοῦ καὶ ἡ σύλληψις αὐτοῦ ἐπὶ τρίβων.

Ιωβ. 18,10

Εχει κρυφθή εις την γην το σχοινί της παγίδος, που έστηθη δι’ αυτόν. Θα συλληφθή, καθ’ ον χρόνον αμέριμνος και ανύποπτος βαδίζει στον δρόμον.