Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,42


ΙτΝ. 15,42

Λεβνὰ καὶ Ἰθὰκ καὶ Ἀνὼχ

ΙτΝ. 15,42

Η Λεβνά, η Ιθάκ, η Ανώχ,