Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,27


ΙτΝ. 15,27

καὶ Σερὶ καὶ Βαιφαλὰδ

ΙτΝ. 15,27

η Σερί, η Βαιφαλάδ,