Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,25


ΙτΝ. 15,25

καὶ αἱ πόλεις Ἀσερὼν (αὕτη Ἀσὼρ)

ΙτΝ. 15,25

αι πόλεις Ασερών (αυτή είναι η Ασώρ),