Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 15,20


ΙτΝ. 15,20

αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Ἰούδα.

ΙτΝ. 15,20

Αυτή είναι η περιοχή από την γην της Επαγγελίας, την οποίαν εκληρονόμησεν η φυλή του Ιούδα.