Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 12,15


ΙτΝ. 12,15

βασιλέα Λεβνά, βασιλέα Ὀδολλάμ,

ΙτΝ. 12,15

ο βασιλεύς της Λεβνά και ο βασιλεύς της Οδολλάμ,