Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 12,14


ΙτΝ. 12,14

βασιλέα Ἑρμάθ, βασιλέα Ἀράθ,

ΙτΝ. 12,14

ο βασιλεύς Ερμάθ και ο βασιλεύς Αράθ,