Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 11,18


ΙτΝ. 11,18

καὶ ἡμέρας πλείους ἐποίησεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς βασιλεῖς τούτους τὸν πόλεμον,

ΙτΝ. 11,18

Επί αρκετόν χρόνον επολέμησεν ο Ιησούς κατά των βασιλέων τούτων.