Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 34,19


Ιερ. 34,19

ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος· καὶ τῶν ἐπιλοίπων σκευῶν,

Ιερ. 34,19

Ετσι άκομα είπεν ο Κυριος· Και τα απομείναντα ιερά σκεύη,