Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 33,14


Ιερ. 33,14

καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐν χερσὶν ὑμῶν· ποιήσατέ μοι ὡς συμφέρει καὶ ὡς βέλτιον ὑμῖν.

Ιερ. 33,14

Ιδού εγώ είμαι εις τα χέρια σας, πράξατε δι’ εμέ όπως σας συμφέρει και όπως σεις νομίζετε δια τους εαυτούς σας καλύτερον.