Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 31,25


Ιερ. 31,25

κατεάχθη κέρας Μωάβ, καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ συνετρίβη.

Ιερ. 31,25

Εσπασεν η δύναμις της Μωάβ, συνετρίβησαν τα πολεμικά όπλα εις τα χέρια του λαού της.