Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 7,9


Ιεζ. 7,9

διότι τάδε λέγει Κύριος·

Ιεζ. 7,9

Αυτά λέγει ο Κυριος·